Impressum

SUN PRO 24 d.o.o.

Ulica Josipa Strganca 12, HR 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB broj: 07794391359
PDV ID broj: HR07794391359

Kontakt telefon: +385 99 583 5559
Kontakt e-mail: prodaja@sunpro24.hr

Član uprave: Marko Mokrović

Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081360037

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 HRK

IBAN: HR2923600001102917396 kod Zagrebačke banke dd