Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti web poslovanja SUN PRO 24 d.o.o.

Dobrodošli na stranicu web prodaje www.sunpro24.hr

Ovdje donosimo opće uvjete te vas upućujemo da se s istima upoznate prije korištenja.

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku.

Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na isključivo i samo na  kupnje izvršene nakon objavljivanja i stupanja na snagu tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

Trgovac

Naziv trgovca:

SUN PRO 24 d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb),  Ulica Josipa Strganca 12

OIB: 07794391359

Email: marko.mokrovic@sunpro24.hr

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081360037, Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn.

Žiro račun je otvoren kod Zagrebačke banke d.d., IBAN: 29 236 0000 1102 917396
Porezni broj: HRSR.081360037

Trgovac prodajom putem internetske trgovine www.sunpro24.hr  nastupa u svoje ime.

Trgovac nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Proizvode  nije moguće kupovati izvan granica Republike Hrvatske.

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj.  koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom/debitnom karticom, e-bankingom, općom uplatnicom u banci, pošti ili FINI i pošalje narudžbu Trgovcu.

Kupac može biti samo punoljetna i  poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti isključivo njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici.

Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Sve cijene iskazane u našoj internetskoj trgovini predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama (KN) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Interneta. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja dolje navedenim načinima i pod dolje navedenim uvjetima.

Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe.

Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Internetska trgovina

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine.

Slike i informacije o proizvodima

Trgovac ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Iako se svi opisi redovito i detaljno provjeravaju, moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Registracija korisnika i Narudžba proizvoda

Proizvodi se naručuju elektronskim putem, a proizvod mogu naručiti registrirani i neregistrirani korisnik. Registracija se vrši kreiranjem korisničkog računa. Registracija je besplatna.

Prilikom registracije Korisnik kreira korisničko ime i zaporku. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom.

Registrirani i neregistrirani korisnik/kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili kupovine.

Proizvod se naručuje putem košarice. Kada Kupac izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Trgovac Kupca o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen dostavom Potvrde o narudžbi putem e-pošte. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima korisničke službe Trgovca te druge podatke sukladno Zakonu.

Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja  koji uključuju i obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio kojih je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.

Trgovac će isporučiti proizvode Kupcu u naručenoj količini ukoliko su isti raspoloživi.

U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku zato što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe putem elektroničke pošte obavijestiti kupca, koji može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Dostava/preuzimanje robe

Svim našim kupcima uslugu dostave nudimo besplatnu dostavu za iznos narudžbe veći od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kn) na području cijele RH. Za narudžbe u vrijednosti manjoj od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kn) trošak dostave obračunava se u Košarici prilikom kalkulacije cijene i ostalih troškova, a prije same potvrde narudžbe.

Proizvode nije moguće kupovati za isporuke van granica Republike Hrvatske.

Za pružanje usluga dostave Trgovac koristi usluge DPD d.o.o. i GEBRUDER WEISS d.o.o.

Trgovac se obvezuje Kupcu dostaviti predmet narudžbe u roku 10 (slovima: deset) radnih dana od primitka uplate.

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavne službe  DPD i Gebruder Weiss. Dostavljač će telefonskim putem kontaktirati Kupca radi dogovora oko termina za dostavu. Ukoliko se Kupac ne javi na telefonski poziv dostavljača ili istoga povratno ne kontaktira, Trgovac robu neće isporučivati predviđenog dana, nego će se dostava dogovoriti za neki drugi dan.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti realizirati dostavu jer na dostavnoj adresi nema Kupca odnosno druge osobe koja je po njegovom nalogu ovlaštena za preuzimanje proizvoda, unatoč ranijem telefonskom dogovoru oko termina dostave, troškove neuspjele dostave proizvoda snosi Kupac.

U navedenom slučaju, Kupac i Trgovac će dogovoriti novi termin dostave odnosno Kupac može, sukladno dogovoru s Trgovcem, robu preuzeti osobno u uredu Trgovca.

Trgovac zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt pod uvjetom da se na mjesto dostave može nesmetano doći vozilom dostave. Prilaz stambenom objektu mora biti slobodan, u suprotnom se dostava vrši do najbliže točke na kojoj je moguć istovar.

Dostavljač će prilikom isporuke naručenog proizvoda zatražiti od Kupca da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom isti potvrđuje da je robu preuzeo te na kojoj će se naznačiti datum preuzimanja.

 

Plaćanje

Kupac plaća svoju narudžbu klikom na „Kupi“. Kupac tada u svojoj košarici vidi ukupan iznos kupovine (s  uključenim PDV-om).

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti jednokratno na jedan od sljedećih načina:

  1. općom uplatnicom u pošti, banci, FINI
  2. Internet bankarstvom jednokratno
  3. pouzećem

Plaćanje kreditnim karticama obavlja se preko WSPay sustava naplate zaštićenog SSL protokolom koji osigurava sigurnost plaćanja u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.

Ukoliko Kupac izabere plaćanje uplatnicom ili Internet bankarstvom, na kraju postupka biti će mu prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate.

U slučaju da kupac robu namjerava platiti uplatnicom ili Internet bankarstvom, rok za uplatu je 48 sata od formiranja narudžbe. Nakon tog roka potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Trgovca čime se narudžba Kupca briše iz sustava, odnosno smatra se otkazanom.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

  1. Pravo na jednostrani raskid ugovora imaju samo kupci koji su potrošači

Jednostrani raskid

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na SUN PRO 24 d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb , Ulica Josipa Strganca 12)  ili elektroničkom poštom na prodaja@sunpro24.hr , u kojoj navodi svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca, a može koristiti i obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji možete pronaći OVDJE.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik/kupac može elektronički ispuniti i poslati, a u tom će mu slučaju SUN PRO 24 d.o.o.  putem e-maila bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od dana  sklapanja Ugovora.

Posljedice jednostranog raskida

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana kada SUN PRO 24 d.o.o na adresu 10090 Zagreb, Ulica Josipa Strganca 12 zaprimi Kupčevu izjavu o jednostranom raskidu Ugovora, pri čemu Trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat novca bit će izvršen na IBAN koji je Kupac naveo u obrascu za jednostrani raskid Ugovora, odnosno u Izjavi u raskidu.

Kupac je dužan robu poslati na adresu SUN PRO 24 d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb , Ulica Josipa Strganca 12, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je SUN PRO 24 d.o.o.-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac je obvezan dostaviti pri povratu robe prateću dokumentaciju i predani jamstveni list koji su istoj bili priloženi, u protivnom SUN PRO 24 d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb , Ulica Josipa Strganca 12 nije obvezan izvršiti povrat plaćene cijene.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
  • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, reklamacije/prigovore vezane za nedostatke proizvoda (s naznačenim brojem računa i priloženom fotografijom proizvoda i opisom nedostataka) možete dostaviti na:

na poštansku adresu: SUN PRO 24 d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica Josipa Strganca 12.

e mail:  prodaja@sunpro24.hr

ili nazvati na +385 99 583 5559

Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

Ako ne dobijete odgovor u navedenom roku, možete se obratiti najbližem nadležnom inspektoratu ili kojoj od udruga za zaštitu potrošača.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju Kupac nije dužan preuzeti pošiljku.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa narudžbe ili zamjena proizvoda.

Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Trgovac.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi Trgovac, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi kupac.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem online platforme.

Dakle, u slučaju poteškoća ili problema tijekom online kupnje unutar EU, primjerice neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd., svoj prigovor možete podnijeti putem gore navedene poveznice. Platformu mogu koristiti Kupci i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Reklamacije možete podnijeti i na online platformi za rješavanje spora EU.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Registracijom na internet stranici www.sunpro24.hr  kupac daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

– suglasnost da Trgovac može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Trgovac navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i trgovca  te sprječavanja eventualnih zloporaba;

– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga trgovca  koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;

– suglasnost da mu se trgovac može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;

– davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Trgovac se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika/kupaca, te se obvezuje s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Sve gore navedene osobne podatke Trgovac ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Trgovca kao i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da korisnik/kupac ne želi da Trgovac više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, dužan je o navedenom obavijestiti Trgovca, i to putem poruke na e-mail adresu: prodaja@sunpro24.hr

„Cookies“

 Internetske stranice Trgovca koriste kolačiće tzv. „cookies“ kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje.

Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Nastaju kad preglednik na korisničkom računalu učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku.

Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Internetske stranice Trgovca koriste se i kolačićima trećih strana, za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Navedeno korisnik može spriječiti blokiranjem kolačića u postavkama internetskog preglednika. Kako je svrha kolačića omogućivanje upotrebe i poboljšanje usluge internetskih stranica i njihovih procesa, korisnik treba imati na umu da blokiranjem ili brisanjem kolačića može onemogućiti ili izmijeniti rad tih značajki.

Ostale napomene

SUN PRO 24 d.o.o. zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu te isto tako može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Trgovac zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja kupca koje Trgovac prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta.

SUN PRO 24 d.o.o pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge SUN PRO 24 d.o.o Interne trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično, ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga ili prodaju naručene količine nekog artikla ili uopće pojedinog artikla korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Primjenjivo pravo i nadležnost

Na ugovorni odnos nastao kupnjom putem SUN PRO 24 d.o.o.  Internet trgovine primjenjuje se hrvatsko pravo i za sve sporove proizašle iz ugovornog odnosa nadležni su hrvatski sudovi, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i sukob zakona. Jezik ugovora je hrvatski.

Ovi Opći uvjeti poslovanja trgovca stupaju na snagu danom objave na www.sunpro24.hr  i mijenjaju s sukladno pravilima po kojima su doneseni.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja trgovca.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01.05.2021. godine.